Sted

Oslo

Areal, M2

25000

Oppdragsgiver

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

År

2016 - Pågår

NY SKØYTE- OG BANDYHALL

Pir II ble engasjert av Oslo Kommune til å gjennomføre et forprosjekt for en ny kombinert skøyte- og bandyhall på dagens isflate på Valle Hovin i Oslo. Hallen er ment å være et breddeanlegg, hvor besøkende i alle aldre kan komme og stå på skøyter i inspirerende, behagelige og stabile omgivelser.

En ishall vil legge til rette for en forlenget vintersesong for aktive skøyteløpere og bandyspillere. I fremtidens Oslo hvor Hovinbyen skal utvikles vil hallen være et viktig tilskudd til byens kommunale aktivitets­tilbud.

Den nye skøytehallen er tenkt plassert ved siden av den nye stadion til Vålerenga fotballklubb. Området rundt hallen er en del av det viktig rekreasjons området Valle Hovin-parken, og et viktig premiss i forprosjektet har vært å integrere hallens store volum inn i parken. Med attraktive utearealer og arkitektoniske grep skal brukere inviteres inn og hallens aktivitet og liv bli synlig ut mot omgivelsene.

Med nærhet til en rekke kollektivruter og korte avstander til både bolig- og næringsområder vil hallen bli lett tilgjengelig for mange brukere. I utformingen av forprosjektet har det vært et stort fokus på byutvikling, energibruk og håndtering av overvann.