Sted

Tingvoll kommune

Oppdragsgiver

Tingvoll kommune

År

2018

«..fortsatt liten, grønn og annerledes»

Tingvoll 2050 er et bredt prosjekt hvor en helhetlig bærekraftig stedsutvikling har stått sentralt. Målet med oppgaven var å legge frem et fremtidsrettet forslag for funksjoner og løsninger i relasjon til stedets utvikling. Fokuset på identitetsbygging, grønn mobilitet og byrommenes potensiale sto sentralt i utvikling for et levende sentrumsområde, der både bolig, næring og kultur står sterkt sammen.

Et godt sentrumsområde tar utgangspunkt i hverdagslivet: reiser og bevegelse til og fra arbeid, skole, butikk og trening. Denne bevegelsene som fyller de offentlige rommene med aktivitet og folkeliv bidrar til at sentrumet blir et sted å trives, være med venner og leve det gode liv. Bidraget har bidratt til å skape en tydelig forståelse av hvor og hvordan de offentlige rom kan etableres, utformes og få en lesbar sammenheng. Parallelt med å vise hvordan de fysiske og mentale aksene kan styrkes.