Sted

Rørvik

Areal, M2

800

Oppdragsgiver

Vikna kirkelige fellesråd

År

2014 - 2019

I Rørvik møtes kystlandskapet og bylandskapet. Hit seilte fiskerne og deres familier. Hevet over havnen og byen, på en kolle, lå gammelkirken og tok i mot. Nykirken skal innta denne krevende plassen med en trygghet og stolthet, som et synlig samlingspunkt i landskapet, og som symbol på møtestedet mellom hav-havn, kyst-by, fortid-nåtid-fremtid, enkeltmenneske-fellesskap.

Kirken skal være i samvirke med samfunnet rundt, og stå naturlig i sentrum. Kirkebygget ønskes å utstråle en verdighet samtidig som den fremstår som åpen, enkel og inviterende.

Kirkerommet og klokketårnet utformes som hvite volumer, som rager over en lavmælt base med kontorer, møterom, toaletter og aktivitetsrom.

Tårnet og kirkerommet utføres i glass med gjennomskinnelig trykk som lyssettes fra baksiden, slik at de hvite volumene vil skinne i mørket. Basen er tenkt utført i tørrstablet naturstein i kombinasjon med innslag av kobberkledning og noe gjenbrukt tømmer fra gamlekirka, slik at denne delen av bygget er mer jordnært og danner en forbindelse til landskapet.

Kirken ligger i parkmessige omgivelser, med store løvtrær og stedets egen lavt voksene vegetasjon. Eksisterende vegetasjons dyrkes og åpnes stedvis for å gjenskape synligheten av kirken på toppen av bakken.

Kirkebakkens uterom trekkes inn gjennom kirketorget og binder uterommet og kirkerommene sammen.