Sted

Trondheim

Areal, M2

5500

Oppdragsgiver

Brattørkaia 12 AS m.flr.

År

2007 - 2011

EKSTERN OMTALE

rockheim.no

arkitektur.no

Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock

Rockheim museum for pop og rock har transformert Trondheims gamle mellager til en spennende vandring gjennom nytt og gammelt, fra kafé til musikksenter og konsertscene. Over taket svever en lysende boks som holder natta levende til daggry.

Prosjektet ble tildelt Entra Eiendom med Pir II som arkitekt etter en prosjektkonkurranse initiert av Kulturdepartementet. Prosjekteringen har gjennom hele prosessen foregått i tett dialog med brukeren "Rockheim."

Det er føyd til nye volumer til det gamle lagerbygget på havna i Trondheim med fokus på et tydelig skille mellom nye innslag og det verneverdige "Mellageret" fra 1920. I fasaden gjøres kun enkle inngrep, mens det innvendig gjennomføres større endringer. Takboksen som rommer fast utstilling, får en utvendig utsmykning og lyssetting som vil gi bygget en særegen identitet.

Agraff arkitekter har vært landskapsarkitekt på prosjektet.

​Trondheim kommunes Byggeskikkpris 2010​

  • «Rockheim har, både i form og innhold, blitt den generatoren og den attraksjonen som den nye bydelen på Brattøra trenger.»