Sted

Steinkjer, Trøndelag

Areal, M2

13000

Oppdragsgiver

Steinkjer kulturbygg AS

År

2017 - Pågår

Prosjektet omfatter prosjektering av nytt kulturhus og totalrehabilitering av eksisterende samfunnshus i Steinkjer, og utgjør hovedelementene i kommunens kultursatsing i sentrum.

Samfunnshuset som rehabiliteres er på ca. 4500 m2 BTA. Bygningen ønskes revitalisert og skal romme lobby, scene, kulturskole, ungdomsklubb, aktivitetssenter, studentklubb, administrasjon og støttefunksjoner. I tillegg til å huse faste brukere, blir Samfunnshuset igjen byens storstue.

Det nye kulturbygget ligger som en forlengelse av Samfunnshuset, både funksjonelt og fysisk, og er gitt navnet Weidemannskvartalet. Kulturbyggene og kirka bidrar til å ramme inn torget. Nybygget er på ca. 8500 m2 BTA, og rommer lobby, restaurant, bibliotek, Egge museum, museumsbutikk og galleri, stor sal med 560 sitteplasser, blackbox, kino, kontorarbeidsplasser og støttefunksjoner. Disse er fordelt over tre plan, med henvendelse mot torget og kirka, og mot elva.

Weidemannskvartalet og Samfunnshuset skal gi et mest mulig komplett tilbud av kulturaktiviteter til befolkningen i Steinkjer, samt være en attraktiv destinasjon for andre besøkende. Sammen med kirka vil disse utgjøre det kulturelle tyngdepunktet i Steinkjer.

I den fysiske utformingen av prosjektet har det vært viktig å bevare Samfunnshusets tidstypiske gjenreisningsarkitektur og karakteristiske uttrykk og gi ny bebyggelse et moderne formpråk som har god samhørighet med eksisterende bebyggelse, der kirka med sitt tårn fremdeles vil være fokuspunktet ved torget.

Det etableres en grønn promenade langs elva i forlengelse av den nye Rismelparken, øst for Samfunnshuset, med ny trapp og nytt amfi som forbinder torget og elvepromenaden.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Praksis arktiekter AS og Norcunsult.