Sted

Trondheim

Areal, M2

10000

Oppdragsgiver

3. plass konkurranse

År

2019

Tog vil bli viktigere i framtida, og den nye stasjonen tilrettelegges for denne veksten. Et mere bærekraftig reiseliv skal ha en pulserende og attraktiv stasjon, som også er et nytt hyggelig møtested, et sted å oppholde seg, gå på kafé, se på reisende og på tog selv om man ikke skal noe spesielt sted.

Bydelen vil, når den står ferdig, være regionens viktigste knutepunkt for kollektivtrafikk samtidig som den vil huse et betydelig antall kunnskapsarbeids-plasser, hotell og opplevelsesnæring. For dette bygget er det viktig at det skilles ut fra de øvrige fordi det huser en viktig publikumsfunksjon og skal ha en karakter og egenart som underbygger denne offentlige funksjonen.

Den intime bykjernen i Trondheim har trearkitektur, lys og varme som speiler byens atmosfære. Det å ankomme Trondheim, med bryggerekkene, Bakklandet, Fosenkaia, Sanden og Løkkan, osv, skal kanskje være noe annet enn å ankomme Oslo og andre storbyer. Intensjonen er derfor at trearkitektur blir en viktig del av egenarten til dette bygget, både i konstruksjoner, fasader og interiør.

Sjøgangen og stasjonsplassen «veves» inn i stasjonen og blir som en del av den, i dynamiske bevegelser, slik at man opplever å vandre gjennom stasjonen eller over stasjonens tak, når man krysser Sjøgangen. Stasjonsplassen, trappa i Sjøgangen og Sjøgangs-plassen blir et nytt, sammenhengende strøk med kaféer, oppholdssteder ute og inne med sitteplasser osv. der solrike soner vektlegges spesielt.

Annonsering av bevegelseslinjer vertikalt og horisontalt er essensielt for at denne terminalen skal være lesbar og enkel å bruke for alle.