Sted

Majorstuen, Oslo

Areal, M2

50000

Oppdragsgiver

Sporveien AS

År

2019 - 2019

Parallelloppdrag, Majorstua T-banestasjon

Majorstuen T-banestasjon er i dag Norges tredje største kollektivknutepunkt, med 70.250 gjennomreisende hver dag fordelt på T-bane og trikk. Majorstuakrysset er tungt trafikkert av biler, kollektivtrafikk og store mengder myke trafikanter.

I løpet av de kommende årene skal Fornebubanen føres inn til Majorstuen stasjon og en ny sentrumstunnel anlegges for å øke hele T-banesystemets kapasitet. I forbindelse med begge prosjektene er oppgradering av Majorstuen T-banestasjon av stor betydning, med en utvidelse fra to til fire spor.

Sporveien ønsket å utvikle et arkitektonisk grep for stasjon i ett. Pir II utarbeidet et komplett og helhetlig løsningsforslag med designprinsipper for inngangene, flyten av mennesker gjennom stasjonen, sømløse overganger til andre kollektivtilbud, koblinger til omkringliggende byområder og merverdi i form av attraktive areal for næring og opphold.