Sted

Hamar

Areal, M2

4500

Oppdragsgiver

Hamar kommune

År

2017 - 2020

Prosjektet omfatter nytt skolebygg, rehabilitering av eksisterende bygg samt ny flerbrukshall.

Lunden skole ligger på Vang i Hedmark, omgitt av sammenhengende jord- og skogbruksområder på alle sider. Kjøreavstand til Hamar sentrum er 10 km mot sørvest. Skolen er dimensjonert for en 1,5-parallell skole med inntil 300 elever fordelt på 7 trinn. I tillegg videreføres spesialpedagogisk avdeling for inntil 12 elever med særskilte opplæringsbehov. Hver klasse skal ha sitt klasserom og hver elev sin arbeidsplass. Basen er elevens hjemmeområde, og i dette området vil det meste av læringsarbeidet foregå. Spesialundervisningsrom som musikkrom, sløydsal og tekstilrom samles i ett bygg.

Trekledningen på det nye skolebygget er fargesatt i blåtoner.