Sted

Rømåsen, Ringsaker

Areal, M2

104

Oppdragsgiver

Privat

År

2017 - 2020

Utvidelse på 104 kvm av eksisterende hytte.

Den eksisterende hytta på eiendommen ble bygget av tidligere generasjoner i familien, og representerte en betydelig bruksverdi og affeksjonsverdi for familien. Behovet for mer areal og mer moderne fasiliteter avstedkom et tilbygg tilpasset den eksisterende hytta. Tilbygget er lagt slik at gulvnivået følger det naturlige fallende terrenget på eiendommen. Dette både for å ivareta mest mulig av den eksisterende terrengformen, samt ikke å overskride mønehøyden på den eksisterende hytta. Takformen følger tverrfallet i terrenget slik at silhuetten fra avstand gjør lite av seg.

Hytta er utført som en bindingsverkskonstruksjon. Den er utvendig kledd med kjerneved av furu i ulike formater, og innvendig med kryssfiner av bjerk. Gulv er utført i betong eller heltre bjerk.