Sted

Oslo

Areal, M2

12000

Oppdragsgiver

Møller Eiendom AS

År

2020

Pir II bistod Møller Eiendom i forbindelse med forarbeidet til kjøpet av det tidligere hovedbiblioteket på Hammersborg i Oslo. Pir II utførte en rekke studier av mulig fremtidig bruk, samt analyser/ vurderinger av eksisterende situasjon. Det ble også utarbeidet en 3d modell av bygget, og illustrasjoner på hvordan bygget kan fremstå i fremtiden.

Gamle Deichmanske er som en uslipt diamant, som gjennom sin plassering i byen, utforming og posisjon blant byens borgere representerer et stort potensial for en variert og utadrettet drift.

Gjennom å nennsomt istandsette bygningen i samråd med blant annet Oslo kommune, bydelen og byantikvaren, ønsker Møller Eiendom å etablere en multifunksjonell storstue som skal tilrettelegge for et mangfold av møter mellom mennesker. Husets mørke og avlukkede arealer skal bli mer tilgjengelige og åpnes opp slik at besøkende kan få tilgang til langt mer av byggets utallige rom og spennende historie enn tidligere.

Uteområdene rundt Deichmanske har et stort uforløst potensial. Derfor er det vurdert å få åpnet opp mot utearealene i størst mulig grad, og kanskje spesielt å få utnyttet område mot nord og vest (ved kolonnaden), for slik å komplettere aksen mellom Schandorffs plass og Møllergate, en grønnforbindelse som fortjener en mer fremtredende posisjon som forbindelse mellom sentrum øst og vest. Henvendelsen mot det fremtidige regjeringskvartalet er også et selvsagt fokusområde for å skape kontakt mellom bygningen og den nye planlagte parken. Utad skal byggets fasade i mineralittpuss igjen få skinne og byggets betydning og historie underbygges.