Sted

Oslo

Areal, M2

7300

Oppdragsgiver

Kultur- og idrettsbygg

År

2019 - Pågår

På oppdrag fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har arkitektkontoret Pir II Oslo AS i samarbeid med Multiconsult AS utarbeidet forprosjekt for ny flerbrukshall på Dælenenga i Oslo.

Dælenenga er i dag et mye benyttet lokalanlegg for en rekke idretter, og omfatter fotballbane, ishockeyhall (Grünerhallen), og klubbhus og treningslokaler for SP09 boksing og bryting, samt fighter kickbokserklubb. Det eksisterende klubbhuset skal rives for å gi plass til ny flerbrukshall på samme sted.

Den prosjekterte bygningen inneholder en flerbrukshall med tilhørende fasiliteter i henhold til Kulturdepartementets veileder «Idrettshaller - Planlegging og bygging», arealer for kampidrett med tilhørende garderobe, samt klubbhus, garderober og lager tilknyttet fotballbanen. Det er lagt til rette for fysisk aktivitet i utomhusarealene. Det legges videre til rette for at flerbrukshallen kan oppdeles i tre salenheter tilpasset kroppsøvingsundervisning.

Prosjektet gir en etterlengtet oppgradering og utvidelse av idrettsfasilitetene på Dælenenga. Det eksisterende klubbhuset er trangt og i svært dårlig stand. Det prosjekterte anlegget vil ha betydelig større kapasitet enn dagens, og i et tett befolket området med et stort behov vil anlegget generere høy aktivitet fra morgen til kveld. Målet med den arkitektoniske utformingen har vært at anlegget skal fasilitere og eksponere denne forventede høye aktiviteten, gjennom å være åpen, inviterende og transparent.