Publisert 03.08.2021

Pir II brenner for å skape gode fellesrom i alle skalaer, inne og ute. Kontoret tegner et stort spekter av bygg og uterom, fra idrettsanlegg, skoler, omsorgsboliger, gater, byrom, møteplasser og parker. Vi får stadig nye og spennende prosjekter innenfor steds- og byutvikling, plan og landskapsarkitektur. Vi har mange offentlige oppdragsgivere som gir oss et interessant spenn av prosjekter i tidlig fase: strategisk arbeid, mulighetsstudier, analyser og utredninger. Kontoret har for tiden spennende regulering- og byutviklingsoppgaver i Oslo, blant annet relatert til den tredje boligsektoren.

Kontoret består i dag av 25 engasjerte medarbeidere som jobber tverrfaglig og bredt. Hos oss blir du del av et tverrfaglig miljø med høye faglige ambisjoner og et godt sosialt arbeidsmiljø, sentral plassert i Oslo. Vi søker nå etter nye medarbeidere med lyst til å være med å videreutvikle Pir IIs tverrfaglige ambisjoner.

Byutvikling – urbanist / planlegger / landskapsurbanist

Vi ønsker å videreutvikle kompetansen vår innenfor byutvikling og planlegging og søker etter dyktige og engasjerte medarbeidere med:

- utdannelse innen urbanisme og arkitektur eller landskapsurbanisme og landskapsarkitektur

- erfaring med steds- og byutviklingsprosjekter og planarbeid

- erfaring med prosess/prosjektledelse

- sterk på konsept, analyse og formidling av ideer og strategier

- interesse for hele spekteret i faget fra tidlig fase, til prosess og utarbeidelse av plandokumenter

- høy fag- og miljøkompetanse, engasjement og lidenskap for faget sitt!

- gode samarbeidsevner og interesse for andres fagfelt

- erfaring med plan-, urbanisme- og utredningsarbeider og prosesser i Oslo er ønskelig

- tverrfaglig kompetanse og interesse for byøkologi/landskapsøkologi, deling/sirkulærøkonomi, «tredje boligsektoren» og/ eller medvirkning er ønskelig

Engasjert landskapsarkitekt med erfaring

I dag jobber det ni landskapsarkitekter i Pir II Oslo. Vi ønsker å videreutvikle kompetansen vår innenfor landskapsarkitektur og søker etter en dyktig og engasjert medarbeider med:

- utdannelse innen landskapsarkitektur

- erfaring med prosjektering. Vi søker deg med flere års erfaring.

- erfaring med prosess/prosjektledelse er ønskelig

- sterk på konsept, analyse og formidling av ideer og strategier

- høy fag- og miljøkompetanse, engasjement og lidenskap for faget sitt!

- gode samarbeidsevner og interesse for andres fagfelt

Det er en forutsetning at søkere behersker norsk skriftlig og muntlig. Vi prosjekterer hovedsakelig i ArchiCad og Civil 3D.

Tiltredelse og betingelser etter nærmere avtale.

Skriftlig søknad med CV, referanser og portfolio sendes oslo@pir2.no så snart som mulig, senest innen 15. august 2021.

Kontaktpersoner: Betsey-Marie Eskeland tlf. 957 59 193 og Kaja Tiltnes, tlf. 470 15 047