Publisert 06.10.2020

Oslo arkitekturtriennale etablerer et samarbeidsnettverk for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet for å få i gang faglig diskusjon.

Gjennom de siste årene har OAT etablert seg som en viktig internasjonal arkitekturfestival og tverrfaglig utviklingsplattform for diskusjoner om arkitektur og byutvikling. Nå styrkes det store samarbeidsprosjektet med etableringen av OAT-lauget, som inviterer private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet til å støtte opp under videreutvikling av OAT.

Pir II, Lundhagem, Nordic – Office of Architecture og Snøhetta blir de første partnerne i Oslo arkitekturtriennales nye laug.


Les mer i Arkitektnytt her: https://www.arkitektnytt.no/...