Publisert 21.09.2020

Møller Eiendom er vinnere av budrunden på Deichmanske Hovedbibliotek, Pir II har bistått med budmateriellet!

Pir II kjenner Deichmanske hovedbibliotek spesielt godt etter å ha ledet og gjennomført arbeidet med dokumentasjon, mulighetsstudie og vurderinger for etterbruk på oppdrag for EBY i 2015. Arbeidet ble organisert med en referansegruppe, hvor representanter fra bl.a. Byantikvaren og Statsbygg deltok. I arbeidet med mulighetsstudien for Deichmanske og etterfølgende konseptvurderinger har Pir II kunnet lene seg på erfaringer fra andre større prosjekter med tilsvarende problemstillinger og muligheter knyttet til verneverdier og transformasjon.

D. 17 september 2020, vant Møller Eiendom budrunden på Deichmanske Hovedbibliotek der Pir II har bistått med budmateriellet. Vi gleder oss til å følge prosjektet videre!

Les mere om saken i Aftenposten her: aftenposten.no/osloby

Illustrasjon: Pir II