Sted

Eidsvoll

Areal, M2

2200

Oppdragsgiver

Eidsvoll kommune

År

2014 - 2019

Vilberg kompetansesenter er den overordnede virksomheten for pleie og eldreomsorg i Eidsvoll kommune. Sykehjemmet har i dag 4 avdelinger med en total kapasitet på ca. 125 beboere. I tillegg ligger kommunes legevakt i sykehjemmets lokaler. På samme tomt, men som frittliggende bygg, ligger også Vilberg bosenter som er et leilighetskompleks med totalt 40 leiligheter.

Det nye bygget er en utvidelse av sykehjemmet og er prosjektert i to byggetrinn.

Første byggetrinn omfatter 8 nye sengeplasser, ny legevakt, fysio-rom, samt tekniske anlegg for begge trinn. Første byggetrinn ble overtatt av Eidsvoll kommune i januar 2017.

Andre byggetrinn omfatter 16 nye sengeplasser, sansehage og ny gangbro som forbinder sykehjemmet med Vilberg bosenter. Andre byggetrinn ble ferdigstilt i 2019.

Bygget er i 2 etasjer, og har en "portal" for gjennomkjøring, slik at eksisterende hovedinngang kan beholdes.

Pir II har vært ansvarlig arkitekt fra programmering til ferdig byggeprosjekt. Pir II har også vært ansvarlig søker, samt prosjektert landskap fram til forprosjekt.