Sted

Oslo

Areal, M2

25000

Oppdragsgiver

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

År

2016 - Pågår

EKSTERN OMTALE

Valle Hovin ute på anbud

Nye Valle Hovin stadion

På oppdrag fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har Pir II i samarbeid med Multiconsult AS utarbeidet forprosjekt og anbudsgrunnlag for flytting/etablering av ny isflate på Valle Hovin I Oslo, med klargjøring for eventuell fremtidig ishall, og med plassering i tråd med gjeldende reguleringsplan.

Eksisterende Valle Hovin kunstisbane er et eldre utendørsanlegg, hvor mye av det tekniske anlegget er i utdatert. Valle Hovin kunstisbane er et av Osloidrettens høyest prioriterte anleggsbehov. Oslo kommunes Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027 har som delmål at bredden i anleggstilbudet skal opprettholdes. Kunstisbanen skal først og fremst tilrettelegges for trenings- og fritidsbruk. Kunstisbanen på Valle Hovin skal i tillegg til å ivareta kravene til hurtigløp på skøyter også tilrettelegge for bandy.

Prosjektet har høye miljøambisjoner som er forankret i KIDs Klima- og miljøstrategi 2020-2024. KIDs Klima- og miljøstrategi 2020-2024 fokuserer spesielt på reduksjon av klimagassutslipp, både gjennom utslippsfrie byggeplasser og utslippsfrie bygg. Derfor skal byggeplassen være fossilfri, og med en så stor andel som mulig av utslippsfrie anleggsmaskiner (dvs. elektriske anleggsmaskiner). Byggvarme skal være utslippsfri.

Kunstisflaten på Valle Hovin har i flere årtier vært en viktig offentlig arena i Oslo. Med sin sentrale beliggenhet i et attraktivt grøntområde, har Valle Hovin skapt mange minner og blitt et kjært sted for mange. Hovedmålet til de arkitektoniske grepene er å skape et åpent, inviterende anlegg i en av byens sentrale og viktige grønne lommer, med en tydelig visuell forankring i sted og historie.

Områdets allerede grønne kvaliteter er i prosjektet forsterket, ved at parklandskapet er trukket rundt anlegget mot nord, vest og sør, til dels også mot øst. Kunstisflaten er forskjøvet lenger vest enn kunstisflaten fra 1967, noe som resulterer i at det blir mer luft og plass på østsiden av kunstisbanen, mot Valle videregående skole og Intility Arena. Plassrommet mellom kunstisbanen og fotballstadionet vil fungere som møtested og rekreativt område med innslag av vegetasjon, i tillegg til å gi muligheter for lek, spill og opphold på hardere overflater.

Forskyvningen muliggjør bygging av en hallkonstruksjon over isflaten i en senere fase.

Prosjektet er under bygging med forventet ferdigstillelse i 2024.