Sted

Trondheim

Oppdragsgiver

Trondheim kommune m.fl.

År

2010 - 2011

Brattørkaia, moloen og Fosenkaia blir bundet sammen av samlende design og gode uterom.

Brattøra er blant de viktigste byutviklingsprosjektene i Trondheim. Bydelen vil når den står ferdig være regionens viktigste knutepunkt for kollektivtrafikk samtidig som den vil huse et betydelig antall kunnskapsarbeidsplasser, hotell og opplevelsesnæring.

Som videreføring av vedtatte reguleringsplaner, r0477a og b for Brattørkaia, Trondheim Sentralstasjon og ny tverrforbindelse har de viktigste aktørene i området inngått et samarbeid om å lage en helhetlig plan for å sikre en kvalitetsfylt opparbeidelse av de offentlige byrom som inngår i området; Molo, havnetrapp & promenade, Brattørkaia promenaden, Fjordplassen, Havnebassenget, Stasjonsplassen og Fosenkaia. Planen legges til grunn for videre detaljplanlegging og kommunen vil bruke planen som grunnlag for senere teknisk godkjenning og opparbeidelsesplaner.

Helhetsplanen er en videreutvikling av Pir II/SLA `s vinnerprosjektet i plan- og designkonkurranse fra 2010. Innhold og uttrykk i de nye byrommene spenner mellom det urbane og det naturpregede.

Inn mot byen er byrommene mer raffinerte, bearbeidet og styrt. Her er det tettere mellom mennesker, aktiviteter og møblering. Mot fjorden er utformingen råere og enklere, og mer åpen i utformingen. Helhetsplanen omfatter også plan for integrering av kunst i offentlig rom.