Sted

Jessheim

Areal, M2

28000

Oppdragsgiver

Ullensaker kommune

År

2019

Ullensaker kulturhus er i dag et velfunerende og populært kulturhus, men kapasiteten er sprengt og anlegget er innadvendt og lukket. Plasseringen sentralt i byen og tilgjengelig areal på tomten, utgjør et stort potensiale for å videreutvikle Ullensaker kulturhus til byens møtested og regionens storstue.

Hensikten med denne mulighetsstudien er å kvalitetssikre romprogrammet, som er basert på behovskartlegging gjennomført av Ullensaker kommune. Her fremkommer det et ønske om flere saler med scene, utvidelse av bibliotek, kulturskole og serveringstilbud. Et viktig element i oppdraget har vært å vurdere hvordan en kino kan inngå som en del av kulturhuset, og hvordan tomtens øvrige potensiale for utvikling kan utløses. I tillegg ble det utført kalkyle for investerings- og driftskostnader, samt en vurdering av kulturfaglig drift.

Mulighetsstudien har hovedsaklig fokusert på to tematikker; Kulturhusets interne organisering og anleggets forhold til stedet. Gjennom mulighetsstudien er det definert hva som bør være førende premisser og prioriteringer knyttet til organisering av funksjonene. I hovedsak skal riktig organisering av funksjoner sikre et åpent møte med byen rundt og det er vektlagt å få til et grep som sikrer et klart skille mellom anleggets publikums- og driftsdel. Vrimlearealet i 1. etasje defineres som "kulturtorget" og fungerer som samlingspunktet i huset, samtidig som det inngår i byrommet ved å åpne opp og invitere inn.