Sted

Trondheim

Oppdragsgiver

ROM, JBV m.fl.

År

2007 - 2012

Brattørkaia, moloen og Fosenkaia bundet sammen av samlende design og gode uterom.

Sjøgangen er et knutepunkt og en ny forbindelse mellom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Den spenner tvers over jernbanesporene, godsterminalen og Nordre Avlastningsveg. Forbindelsen etablerer en tydeligere kontakt mellom Trondheim sentrum og fjorden.

Innhold og uttrykk i de nye byrommene i Brattørkaia-området spenner mellom det urbane og det naturpregete. Inne mot byen er byrommene mer raffinerte, bearbeidet og styrt. Det er tettere mellom mennesker, møblering og aktiviteter. Mot fjorden er designet råere og enklere, og mer åpent i utformingen.

Selve Sjøgangen er et byrom i seg selv, og en del av dette forløpet. Det er etablert sitteplasser og områder for opphold på brua. Utsikten fra brua er formidabel, og man får visuell kontakt mellom by og fjord.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med SLA (DK). Pir II har også utarbeidet reguleringsplan for gangbroen og for bebyggelsen på hver side av broen.