Sted

Furuset

Areal, M2

20000

Oppdragsgiver

Oslo kommune

År

2016

Trygve Lies plass på Furuset var det norske konkurranseområde i den nordiske plan- og designkonkurransen Nordic Built Cities i 2015.

En konkurranse som satte fokus på fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av nordiske byer.

Bidraget hadde mottoet "Keen on the screen", og kom på 2. plass i konkurransen.

Samarbeid med Everyday Studio og Light Bureau.

Forslaget «Keen on the screen» var utformet rundt hovedprinsippene om å transformere Trygve Lies plass til et pent, elegant og trygt byrom.

På Furuset er det i dag mange gode og aktive aktører. Foreninger, idrettslag, næringsbedrifter, og kommunale institusjoner omkranser i dag plassen. Et viktig designelementer derfor at plassen får soner i ulike størrelser som gir aktørene muligheten til å trekke ut på plassen og aktivere den, til glede for både seg selv og det generelle livet på plassen. Et viktig element i plassens utforming er aktive kanter, som bygger opp under intuitiv bruk og liv, som styrker oppfattelsen av et trygt og inviterende offentlig rom til alle døgnets tider.

For å promotere bruk av kollektivtrafikk og sykkel på Furuset ble det i forslaget lagt til rette for lett tilgang til utvidede sykkelfasiliteter slik som sykkelhotell, verksted og parkering. Tydelige og romslige bevegelselinjer mellom sykkel, buss og T-bane ble utformet for å være effektive, samt gi muligheter for interaksjon med livet på plassen.