Sted

Trondheim

Areal, M2

4800

Oppdragsgiver

ROM eiendom

År

2009 - 2016

Trapphuset er Norges første næringsbygg som er bygget over jernbanespor.

Prosjektet er et resultat av et vinnende konkurranseforslag som omhandlet ny tverrforbindelse over sporområdet ved Trondheim S, og tilhørende bebyggelse på begge sider av gangbroen.

Byggingen pågikk under løpende drift av jernbane og stasjon, uten avbrudd. Dette var en kompliserende faktor som det måtte tas høyde for i prosjekteringen. Eksempelvis ble fasadene delt opp i prefabrikkerte seksjoner som ble heist på plass i opprom i togtrafikken.

Pir II har også regulert gangforbindelsen og tomtene på hver side av jernbanen.

Prosjektet er utviklet i sammenheng med prosjekter for ny jernbaneplattform og gangbroen - begge Pir II-prosjekter.

Bygget inneholder kontorer, forretninger og arealer for reise- og turistrettet virksomhet.

Illustrasjoner av Brick Visuals.