Sted

Trondheim

Areal, M2

6250

Oppdragsgiver

Entra

År

2018 - Pågår

I Tollboden skal den over hundre år gamle verneverdige bebyggelse totalrehabiliteres til attraktive kontorlokaler og handel/servering. Tollboden er et historisk viktig bygg på Brattøra i Trondheim, som er en bydel som ellers har gjennomgått en betydelig transformasjon med mange nye kontorbygg. Byggets historisk viktige betydning videreføres av at det legges til rette for spennende utadrettede funksjoner i bygget, som vil bli et viktig interessepunkt i bydelen. Slik gis bebyggelsen ny relevans i bybildet.

Både eksteriøret og deler av interiøret i Tollboden er fredet av riksantikvaren, og rehabiliteringen foregår i tett dialog med antikvariske myndigheter. Å legge til rette for et åpent, attraktivt og utadrettet bygg samtidig som antikvariske særtrekk videreføres, er derfor et viktig moment i utformingen.

Gjennomtenkte tiltak skal synliggjøre eksisterende kvaliteter samtidig som de gir et funksjonelt og attraktivt bygg tilpasset vår tid.

Sammen med Rockheim omkranser bygget et solfylt plassrom, som vil få nye funksjoner og økt aktivitet som følge av rehabiliteringen.

Prosjektet er pågående og mer info kommer!