Sted

Brumunddal

Areal, M2

2500

Oppdragsgiver

Ringsaker kommune

År

2015 - 2018

Tømmerli omsorgsboliger er 26 boenheter organisert i bofellesskap med tilhørende fellesareal lagt nært eksisterende Tømmerli bo- og aktivitetssenter i Brumuddal. Bygget er frittliggende med egen inngang, men har en åpen universelt utformet takforbindelse over til Tømmerli bo- og aktivitetssenter slik at ansatte og beboere enkelt kan benytte seg av fasiliteter der.

Fellesrommene er store, lyse og sentralt plassert i bygget slik at de oppmuntrer til sosialt samvær. Det er etterstrebet størst mulig grad av åpenhet mellom korridor og fellesrom slik at korridoren oppleves som en forlengelse av fellesrommene. De ligger sørvestvendt med utsikt ned mot Brumunddal sentrum. Utenfor fellesrommene er det trinnfri overgang til hage/terrasse og balkonger med ettermiddagssol. Det er et stort felles kjøkken på bakkeplan og mindre tekjøkken i etasjene oppover.


Boenhetene er utformet som to-roms leiligheter med et stort oppholdsrom med kjøkken og stue-funksjon. Soverommet er utformet etter Husbankens veileder for omsorgsboliger. Det er 2 stk. tre-roms leiligheter for par. Dersom det i perioder blir sengeliggende pasienter i omsorgsboligene er det satt av plass til seng med pleieposisjon i stuen. Da vil øvrig løst inventar flyttes inn på soverommet. Leilighetene har store vindusflater med fransk balkongdør. Bad er utstyrt med inventar fra Bano med hev-senk håndvask og hev-senk toalett for at beboere skal klare seg mest mulig på egen hånd.

Bygget er spesielt planlagt for at det skal fungere godt for personer med nedsatte kognitive evner, en gruppe som forventes å øke i hele den pallitative sektoren. Blandt annet er Internkommunikasjonen organisert om en kjerne slik at det etabeleres en vandrerute internt i bygget.