Sted

Ringsaker

Areal, M2

7600

Oppdragsgiver

Ringsaker kommune

År

2017 - Pågår

Stavsberg barneskole og flerbrukshall er en to-parallell barneskole for totalt 420 elever. Tomta ligger i nærheten av kommunegrensen mot Hamar, i slakt fallende terreng med utsikt over landskapet og Mjøsa.

Bygningsmassen er disponert som fire volumer rundt et felles «allrom», og ligger forskutt for å bryte opp størrelsen på anlegget, nyansere uterommene samt sikre mest mulig dagslys for undervisningsarealer og lærerarbeidsplasser.

Sambruk mellom skole og idrettshall har blitt vektlagt i prosessen med bruker og byggherre gjennom en samspillsentreprise for å sikre et arealeffektivt bygg.

Pir II er ansvarlig arkitekt fra skisseprosjekt til ferdig byggeprosjekt. Prosjektet er nå under oppføring, med ferdigstillelse november 2019.