Sted

Vadsø

Areal, M2

3900

Oppdragsgiver

Statsbygg

År

2019 - Pågår

Statens Hus i Vadsø ble oppført i perioden 1960-1963 som kontorlokaler for den statlige forvaltningen i Finnmark. Bygget er lokalisert på Galgebakken over Vadsø sentrum, og har en monumental karakter som dominerer bosetningen i området, og representerer en form- og materialbruk som er typisk for gjenreisingsarkitekturen.

Eksisterende bygningsmasse består av to parallelle bygg (A og B) og et mellombygg med resepsjon/kantine samt garasjeanlegg. Det er nå behov for innvendig rehabilitering av bygg B for å kunne videreføre eksisterende leieforhold med brukerne av bygget. Bygg B består av 4 etasjer samt kjeller og loft. Grunnflate er på ca 970 m2.

Leietaker tilknyttet fløy B er Fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark (FMTF). Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark (FMTF) ble slått sammen fra 01.01.2019. Selv om det fortsatt skal være delt lokalisering, er hovedsetet etablert i Vadsø. Dette medfører at lokalene må tilpasses ny organisasjon.

Statsbygg ønsket Pir II's konsulentbistand for Statens Hus i Vadsø.


Løsningene skal være fleksible for fremtidige endringer i bruksmønster, organisering og antall ansatte. Det ønskes full renovering og ombygging av kontorlokalene for å få den ideelle planløsningen. Dette medfører tiltak for tekniske installasjoner (for å få bedre lys, lyd og luft). Etter gjennomført konsept- og avklaringsfase i samarbeid med Statsbygg, er det besluttet å gå videre med et rehabiliteringsalternativ.


Pir II har i samarbeid med Statsbygg gjennomført en omfattende brukerprosess for å få til en optimal planløsning for leietakeren:

Brukerne går fra cellekontor til aktivbasert arbeidsplass/ hybridløsning.Den nye planløsningen i lokalene tar hensyn til samarbeidsmønstrene, lokalene tilpasses ulike funksjoner og arbeidsformer, lokalene deles inn i ulike soner, nærhet til kollegaer, samhandling og kompetansedeling, bedre kommunikasjon og samarbeid, flere og bedre fellessoner og sosiale møteplasser, sosialt samvær, team og prosjektbasert arbeid, økt trivsel og en attraktiv arbeidsplass, tilhørighet og synlige og tilgjengelige ledere.