Sted

Jessheim

Areal, M2

2700

Oppdragsgiver

Ullensaker kommune

År

2013 - 2015

Omsorgsboliger med tydelig boligkarakter for barn og ungdom bestående av 8 boenheter med tilhørende fellesareal og administrasjon. Nybygget erstatter et eksisterende pleiehjem på tomten og er et øst-vest orientert volum i to etasjer. Organiseringen gir et kompakt anlegg med korte avstander og lite korridorareal. Bygningen er plassert i det nordvestre hjørnet av tomten, hvilket gir mest mulig brukbart uteareal.

Fellesarealet nærmest bygget er opparbeidet som en samlingsplass for felles opphold. På vestsiden av bygget har beboerne sin egen private terrasse/balkong.


Funksjonene inne i bygningen er fordelt slik at leilighetene ligger mot vest, og får utsikt mot friluftsområder og kveldssol, mens fellesrommene og rommene for de ansatte ligger mot øst og vender mot det felles utendørs oppholdsarealet. Korridorlengdene er brutt ved at leilighetene har en liten lomme foran inngangsdøren for å skape variasjon langs bevegelseslinjer. Fellesarealet ligger også som en lomme med åpen forbindelse til kommunikasjonsarealet på plan 1.