Sted

Trondheim

Areal, M2

446

Oppdragsgiver

Statens Vegvesen

År

2009 - 2011

Ved etablering av Nordre avlastningsvei på Brattøra i Trondheim måtte det eksisterende sjøbadet ved St. Olav Pir rives. I sammenheng med opparbeidelsen av friområdet på Brattøra ble det bygget et nytt sjøbad som erstatning for det gamle. Bygget er uklimatisert og består av en kiosk, garderober med toaletter og dusj. I tillegg er det 3 solterrasser med en skjermvegg mot friområdet som skal beskytte mot støy og innsyn.

Sjøbadet har en innovativ form og et uttrykk som er tilpasset sin funksjon og værutsatte plassering.

Bygget (på ca. 55 m2) er en nytolkning av norsk byggetradisjon både i form og materialbruk, og har en robust detaljering tilpasset byggets bruk og de lokale klimatiske forholdene. Det er i all hovedsak kun benyttet vedlikeholdsfritt treverk i bygget (kebony). Bygget er uklimatisert, har et minimalt energiforbruk og genererer stor fysisk aktivitet blant brukerne. Det er ingen høydeforskjeller mellom ute og inne, eller mellom uterommene. Bygget er derfor tilgjengelig for alle. Sjøbaderne er fornøyde!