Sted

Trondheim

Areal, M2

560 m2 BTA

Oppdragsgiver

Rosenborggården AS

De nye kantine- og møteromsarealene ligger i det glassdekte atriet i midten av næringsbygget Rosenborggården, og er «hjertet» av bygget. Atriet har tidligere fungert mest som transittområde mellom de ulike inngangene i bygningen, med en enkel kantine.

Prosjektteamet bestående av IARK og ARK (alle fra Pir II) ble engasjert av huseier Rosenborggården AS for å revitalisere glassgården med et oppgradert serverings og møteromtilbud. Resultatet er en stemningsfull glassgård med en inviterende atmosfære, som har ført til økt trivsel og opphold for både brukere og besøkende av bygget.

Det var ønskelig fra byggherres side å beholde det industrielle preget i rommet. Utformingen av kantine og møterom er gjort etter et «rom i rommet-konsept». Et sterkt visuelt og arkitektonisk konsept, der kjøkken og møteromsdel hver for seg utgjør to hus i glassgården, med sitteplasser rundt. Mesaninen over kjøkkenhuset gir flere sitteplasser og god utnyttelse av lyset, luften og den store takhøyden. Kjøkkenhuset inneholder i tillegg industrikjøkken og en godt synlig serveringsdisk. Møteromshuset inneholder et lukket møterom for 16 personer og et uformelt åpent møterom for like mange.

Hovedelementene er rammeverk i sort stål, trespiler i eik, grønne planter og behagelig belysning. Det har vært et tett, tverrfaglig samarbeid mellom arkitekt og interiørarkitekt, med fokus på et klart konsept og en sømløs overgang mellom arkitektur og interiør. Cox Strategisk Design AS har også bidratt i prosessen.