Sted

Trondheim

Areal, M2

1600

Oppdragsgiver

Risvollan borettslag

År

2013 - 2015

Administrasjonsbygget for Risvollan borettslag inneholder kontorer, fellesskapsfunksjoner og drift- og verkstedfasiliteter for Norges største borettslag med 1113 boenheter. Risvollan er et boområde bygd ut hovedsaklig på 70- tallet, med karakteristiske lavblokker plassert i tun. Det nye administrasjonsbygget er gitt form og skala som svarer til de eksisterende lavblokkene - men som samtidig skiller seg ut med en annen materialbruk og et annet fasadeuttrykk enn boligblokkene.

Bygget er gitt en betongfasade med en abstrahert grafikk. som viser abstraherte motiver fra maskinene i verkstedbygget og naturelementer fra nærområdet på Risvollan, og gir assosiasjoner til byggets funksjon og omgivelser. Mønsteret sees som en sammenhengende overflate på avstand, men er samtidig presis og detaljrik når man kommer tettere på. Motivene er laget ved hjelp av mørk tilslag (stein) i betongen i kombinasjon med hvit sement. I de mørke delene av fasaden er det svarte tilslaget i betongen vasket fram ved hjelp av en retarder. I de lyse feltene er den hvite sementoverflaten beholdt.

I 1. etasje er fasaden kledd med matte plater i aluminium som kontrasterer den tunge betongfasaden.

"Storstua" i bygget har plass til inntil 120 personer og er tilgjengelig for beboerne i borettslaget til for eksempel bryllup, konfirmasjoner og lignende arrangementer. Den benyttes også til årsmøter og andre viktige arrangementer i borettslaget. Bygget huser også TV-studio for borettslagets egen TV-kanal.

PRISER
Bygget fikk hedrende omtale fra Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2017, og var ble også utvalgt som en av syv kandidater i Norge til betongtavlen i 2016.

Juryen for Trondheim kommunes byggeskikkpris mente bygget hadde en spennende og grafisk fortellende fasade som framstår som både robust og forfinet på samme tid, og på den måten reflekterer byggets ulike funksjoner. Juryen mente videre at bygget er blitt et symbol på identitet og fellesskap, at bygget fungerer godt i bomiljøet, og er en arena som muliggjør større åpenhet og følelse av fellesskap. Juryene mente bygning og formål er planlagt med et langt bruksperspektiv og med ønske om et tidløst og bestandig uttrykk.

Juryen for betongtavlen 2016 la vekt på innovativ bruk av betong i fasadene. De mente bygget er et identitetsskapende bygg og et eksempel på et godt «hverdagsbygg» som er skreddersydd til brukernes behov og som lar de forbipasserende stoppe opp og studere byggets fasade i grafisk betong. Juryen la vekt på at grafisk betong i kombinasjon med prefabrikkerte sandwichkonstruksjoner og bæresystem i betong har gitt en rasjonell byggeprosess og samtidig et uttrykk som bidrar til å skape variasjon og identitet innenfor et område med en relativt homogen bebyggelse.