Sted

Trondheim

Areal, M2

1600

Oppdragsgiver

Risvollan borettslag

År

2013 - 2015

Administrasjonsbygget for Risvollan borettslag inneholder kontorer, fellesskapsfunksjoner og drift- og verkstedfasiliteter for Norges største borettslag med 1113 boenheter. Risvollan er et boområde bygd ut hovedsaklig på 70- tallet, med karakteristiske lavblokker plassert i tun. Det nye administrasjonsbygget er gitt form og skala som svarer til de eksisterende lavblokkene - men som samtidig skiller seg ut med en annen materialbruk og et annet fasadeuttrykk enn boligblokkene.

Bygget er gitt en betongfasade med en abstrahert grafikk. Motivene er laget ved hjelp av mørk tilslag (stein) i betongen i kombinasjon med hvit sement. I de mørke delene av fasaden er det svarte tilslaget i betongen vasket fram ved hjelp av en retarder. I de lyse feltene er den hvite sementoverflaten beholdt. I 1. etasje er fasaden kledd med matte plater i aluminium som kontrasterer den tunge betongfasaden.

"Storstua" i bygget har plass til inntil 120 personer og er tilgjengelig for beboerne i borettslaget til for eksempel bryllup, konfirmasjoner og lignende arrangementer. Den benyttes også til årsmøter og andre viktige arrangementer i borettslaget. Bygget huser også TV-studio for borettslagets egen TV-kanal.