Sted

Tromsø

Areal, M2

600

Oppdragsgiver

Tromsø kommune

År

2018

Pir II ble prekvalifisert til konkurranse om skissekonsept for Rådstua teaterhus i Tromsø sentrum, dagens tilholdssted for det frie scenekunstmiljøet i byen. Oppdraget var å transformere eksisterende bygningsmasse og øke tilgjengelig areal for scenefunksjon og støttearealer.

Gjenbruk av eksisterende provisorisk oppførte teaterbygning, samt ivaretakelse av en funksjonell og estetiske god relasjon til den fredete Rådstua var viktige premisser for prosjektet. Prosjektet ble artikulert som en sammenhengende og ensartet overbygning over både provisoriet og arealutvidelsene i hver ende av dette. Samme materialbruk på vegger og tak skulle bryte ned volumet til en form, som skulle fremstå som et bakteppe for den gamle Rådstua.