Sted

Asker

Areal, M2

1346

Oppdragsgiver

Futurebuilt, Asker kommune

År

2015

EKSTERN OMTALE

Futurebuilt powerkids

Prosjektet Liten & Kraftfull kombinerer ambisiøse miljømål med en god barnehagehverdag.

Gjennom en helhetlig tilnærming med tomten som utgangspunkt oppnår Liten & Kraftfull miljømålene.


Kistefossdammen barnehage blir et forbilde-prosjekt for fremtidige barnehager og plusshus.

Kistefossdammen barnehage skal også være en forbildebarnehage på miljø gjennom bruk og samspill med naturen.

Bygget har en skala som passer tomten, omgivelsene og nabolaget godt. Det fanger opp høydeforskjellen på tomta og strekker seg mellom engen og skogen. På den måten knyttes de ulike nivåene på tomten sammen og muliggjør innganger på flere nivåer. Ved å legge huset og atkomstene slik, berøres minst mulig av naturtomten og det biologiske mangfoldet på stedet.

Bygget deler tomten inn i ulike soner slik at de ulike avdelingene har sine egne uteoppholdsarealer, samtidig som det etableres flere fellesplasser der alle barna kan treffes enten gjennom fri lek, eller i felles arrangementer.

Avdelingene har tilgang rett ut til sine nærområder i utearealet som er tilpasset ulike aldersgrupper og ferdighetsnivå. Småbarnsavdelingene og de fleksible avdelingene ligger med adkomster på det øvre flate nivået. De store barna har avdelinger i underetasjen som henvender seg mot sør og øst og det noe mer utfordrende terrenget og med større bevegelsesfrihet.