Sted

Oslo

Oppdragsgiver

Entra eiendom AS

År

2012 - 2013

Pir II ble i samarbeid med Binom Architects (UK) kvalifisert til 2. runde av Nordic Built Challenge. Andre bidragsytere er Arup (DK), Petek AS, Garnes Data og Hjellnes Consult.

Konkurransen om et utvidet og rehabilitert Posthuset i Oslo har gjennom tett samarbeid med internasjonalt ledende konsulenter på energi og klima gitt oss viktig kunnskap om hvordan framtidens arkitektur kan utformes og tilpasses et nødvendig krav om lavere utslipp i alle faser.

Fra Juryrapporten til finalen i konkurransen om Posthuset:

«A Well Tailored Suit has many very good qualities. It has maintained its position among the top four entries by providing a number of very interesting technological and innovative proposals. It scores very well on several environmental indicators and has a very high average score."

REHABILITERING: Store deler av Norges eksisterende bygningsmasse vil de neste årene måtte rehabiliteres og tilfredstille høye krav til energi og utslipp. Vi har god kunnskap om hva som er riktig å fokusere på i rehabilitering og hvordan nye løsninger integreres i eksisterende bygg.

URBAN KOMPLEKSITET: For å møte framtidens klimakrav må byene fortettes og kollektive løsninger forbedres. Vi har god kunnskapen for å løse komplekse urbane situasjoner.

INNOVASJON: Posthusetkonkurransen hadde stort fokus på innovasjon. Vi har god kunnskap, metoder og samarbeidspartnere til å være med å skape innovasjon i de tekniske løsningene.BREEAM: Vårt forslag til nytt Posthuset oppnådde BREEAM Outstanding. Vi har god kunnskap om hvordan BREEAM integreres og brukes som verktøy for fullt ut å utnytte prosjektets BREEAM-potensiale.

SIMIEN: Vårt forslag til nytt Posthuset tilfredstiller kravene til passivhusstandaren. Vi har god kunnskap om hvordan simluleringsprogrammet Simien for beregning av energibruk, effektbehov og inneklima i bygninger brukes og leses for optimal prosjektering.

CO 2 regnskap: Vi har god kunnskap i beregning av C02 regnskap og viktige faktorer som påvirker utslipp og arkitekturen.

CRADLE2CRADLE: Materialbruken har store konsekvenser for klimautslippen. Posthuset konkurransen stilte krav til strategier med cradle2cradle-metoden for å maksimere et produkts levetid og minimere produktets utslipp, avfall og forurensing i et livsløpsperspektiv.

FRAMTIDENS KONTORLØSNINGER: Det ligger store muligheter og utfordringer i framtidens kontorløsninger. Vi har god kunnskap om hva som ligger i framtidens kontorløsninger for å skape effektive arealer for hver enkelt arbeidstager og klimaet.

FUTUREBUILT: Futurebuilt er en viktig aktør i utviklingen av klimavennlig byutvikling og bygninger. Vi har god kunnskap om Futurebuilts visjon og hva som skal til for å tilfredsstille kravene til Futurebuilts forbildeprosjekter.