Sted

Midtbyen , Trondheim

Areal, M2

3.400m2 BRA

Oppdragsgiver

Koteng Eiendom AS, Riksantikvaren

År

2013 - 2018

Utforming av nybygg på Peter Egges Plass med kontorlokaler, Kafe og visningsrom for kirkeruin.

Intensjonen var å tilføye midtbyen et attraktivt nybygg som i seg selv er et vakkert og markant bygg som representant for vår tids byggekunst, og som samtidig tar hensyn til og kompletterer stedets bystruktur. Nybygget skaper spennende og intime gaterom og plasser, og det bidrar til aktivisering av kvartalet ved at det etableres nye arbeidsplasser og publikumsfunksjoner på bakkeplan. Den langstrakte bygningskroppen følger den historiske Krambugatas kronglete forløp og gjenskaper opplevelsen av middelalderbyens sekvenser.

Bygget omslutter den eksisterende trehusbebyggelsen i Søndre gate 7,9 og 11 og gjenskaper situasjonen med hovedbygninger mot gatene og lukkede gårdsrom. Bygget henvender seg til Krambugata og trekker seg ærbødig tilbake fra de tre verneverdige tregårdene og påvirker ikke bybildet i Søndre gate. En lavere del av nybygget kobler seg nennsomt på den gamle bakgårds-bebyggelsen, og de historiske bakgårdene får igjen en definert, lukket form. Fra nord leder den reetablerte Krambugata til Peter Egges plass, et uregelmessig intimt plassrom med soner for ulike aktiviteter, blant annet scene, uteservering, lek og møteplasser. Byrommet formes som en del av den gamle middelalderens bystruktur som preger det indre av kvartalet i kontrast til Cicignon-byens brede gater og store åpne byrom. En sammenbygging av det nye næringsbygget og trehusene i Søndre gate vil bidra til en bedre brukbarhet av eksisterende bebyggelse og gi nytt liv til Søndre gate. Ved å gi nye funksjoner, og en revitalisering av gamle bygg samtidig som at kulturmiljøet bevares, vil bygget bidra til en bærekraftig utvikling av midtbyen.

Visningsrommet for de arkeologiske funnene på tomta (restene av Klemenskirken hvor Olav de Hellige lå begravet før han ble flyttet til Nidarosdomen) er utformet i tett samarbeid med riksantikvaren. Visningsrommet ligger med henvendelse mot både Krambugata og kafeen i bygget. Det er lagt vekt på høy kvalitet i detaljering rundt de arkeologiske funnene. Visningsrommet ligger midt i første etasje i bygget, og det har vært viktig i utformingen av rommet at museumsfunksjonen skal samvirke mest mulig sømløst sammen med bygget for øvrig, samtidig som det skapes en god kontakt med gaterommet utenfor.