Sted

Oslo

Areal, M2

125000

Oppdragsgiver

Oslo kommune, JBV

År

2014

Parallelloppdrag i samarbeid med SLA (DK), Dr Techn Kristoffer Apeland, CIVITAS, Morten Stræde, Rådgivende arkeologer.

Teamet fikk tildelt temaet bydelspark, men så raskt at Middelalderparken bør ha status som både destinasjon og bydelspark. Historiske spor løftes fram og blir del av en hverdagspark for Oslo og bydelen. Formidlingspunkter forteller historien om maktkampen mellom kongen og kirken, og dualiteten mellom maktsenteret og den profane by. Elementer som trebelegg, mektige alléer og sonedelte grasbakker gir fornemmelsen av fortidens landskap og forgjengelighet. Oslo Torg revitaliseres og får en sentral rolle i parken, slik torget på 1300-tallet var Oslos kjerne. Torget gis en utforming med tredekker og shared space. På den måten formidles historien og stedet for gjennomreisende.

Eksisterende verkstedbygg integreres i parken som et utadvendt "kulturelt shoppingsenter". Foreslås knyttet opp til landskapet oppe på kulverten til Follobanen. Kontakten opp til Sørenga bru er løst ved å bygge et parkeringshus under brua med aktiviteter på taket som også forbinder en adkomst opp til brua.

Illustrasjon av SLA.

  • De monumentale anleggene fremheves, så deres opprinnelige utstrekning blir avlesbar i parken.