Sted

Orkdal

Areal, M2

1800

Oppdragsgiver

Orkdal kommune

År

2016 - 2018

EKSTERN OMTALE

Bygg.no

Evjen skole er en passivhusskole bygd med bærekonstruksjon i massivtre og med utstrakt bruk av trematerialer utvendig og innvendig. Det er fokusert på effektive planløsninger, gode dagslysforhold, og en miljøvennlig og vakker materialbruk.

Nye Evjen skole (byggetrinn 1) omfatter undervisningsarealer for 4.-7-trinn, med cirka 125 elever. Alle rom i skolen er samlet rundt et felles og åpent atrium. Atriumet er den nye skolens hjerte - med plass for fellesskap, bevegelse, lys og åpenhet. Rommet skal virke samlende for skolens elever og lærere, og bidra til en felles, transparent, oversiktlig og trygg hverdag.

Atriumet har store glassflater i begge ender, som sammen med rause overlys sørger for et lyst og åpent fellesareal. Trappen til 2. etasje utvides til et mini-amfi i bunn som benyttes til samlinger og undervisning, samtidig som det gir en uformell møteplass i skolehverdagen.

Alle undervisningsrom er gjennomlyste med tilgang til dagslys fra store vinduer i fasade samtidig som indirekte dagslys fra atriumet på den ene siden.

Undervisningen ved Evjen skole er basert på tradisjonelle undervisningsrom. For å svare på utfordringene med sterkt varierende elevtall har prosjektet ulike størrelser av undervisningsrom - alle på samme plan. Nær tilknytning mellom klasserom og fleksible grupperom legger til rette for både prosjektbasert arbeid og mer tilrettelagt undervisning ved behov.


KONSTRUKSJON OG MATERIALBRUK

Prosjektets konstruksjonssystem er basert på et søyle-/ bjelkesystem i limtre. Dette kombineres med ribbedekker av massivtre med avstivende veggskiver, sjakter og innvendige trapp i massivtre. På denne måten legger konstruksjonen til rette for mest mulig fleksibilitet, samtidig som de største CO2-postene i bygget utføres i massivtre. De innvendige gangbroene i massivtre i atriumets 2. etasje henger i strekkstag fra takkonstruksjonen. Dette bidrar til et luftig og lett utrykk i det indre fellesarealet.

De innvendige veggene er i hovedsak eksponert massivtre eller kledning i tre. For å skape et god akustisk innemiljø er det brukt spilekledning med lydabsorberende veggflater, og perforert kryssfiner og treullit i lydabsorberende himlinger. I valg av gulvmaterialer har det vært fokus på naturbaserte materialer som er fremstilt av fornybare ressurser – mesteparten av gulvarealene har linoleum og tregulv. Den innvendige materialbruken bidrar til å underbygge intensjonen om at huset skal fremstå som et tydelig "trehus", samtidig som treet balanserer atmosfæren i de store åpne rommene.

Alle utvendige materialer er bestandige og tilnærmet vedlikeholdsfrie. Administrasjon- og lærerarealer på bakkeplan er markert med mørk brentkledning som gir et rolig uttrykk. Undervisningsarealer i 2.etasje har fått et mer lekent og fargerikt uttrykk. Her kombineres ubehandlet trekledning av lokal tettvokst gran med noen malte kledningsbord for å skape variasjon, samtidig som den vertikalmonterte kledningen bidrar til en letthet i uttrykket. Omfang av synlige fargete felter varierer etterhvert som en beveger seg rundt huset. Skolens hovedinngang og gavlfasade graderes slik at denne blir den mest fargerike delen av skolen.


ENERGI & MILJØ

Passivhusstandard gir en veldig god og robust bygningskropp som reduserer behovet for tilført energi til et minimum. Skolen er oppvarmet med fjernvarme som minimerer bruk av elektrisitet.

Bygget utnytter i størst mulig grad naturlig dagslys som reduserer behovet for kunstig belysning. Det har vært en målsetning at alle primære undervisningsarealer skal ha veldig god tilgang på naturlig dagslys. Teorirom er i stor grad plassert med tilgang på dagslys fra nord. Store netto romhøyder og grunne romdybder bidrar til at dagslyset slippes langt inn i bygningsvolumet. Overlys via det indre atriet gir god tilgang på dagslys til fellesarealer og indirekte dagslys til undervisningsrom fra innsiden.

Det indre atriet benyttes som ventilasjonskanal for avtrekksystemet som reduserer behovet for kanalføringer, samtidig som det også reduserer energibruk og støy (SFP-faktor) i ventilasjonsanlegget. Varmegjenvinning sikrer en optimal energigjenvinning fra ventilasjonsluft. Automatisk solavskjerming sikrer at en kan ha store glassflater også mot sør uten blending og økt behov for kjøling. Ubehandlete treoverflater har positive egenskaper med tanke på hygroskopisk utjevning av fuktbalansen i innelufta. Dette bidrar til å redusere ventilasjonsbehovet og bedre inneklimaet.

PROSJEKTORGANISERING

Prosjektet ble tildelt gjennom en pris og designkonkurranse som Pir II vant sammen med VIBO Entreprenør. Pir II har vært engasjert som både arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt i prosjektet. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise. Konkurransen omfattet to byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 er fullført.