Sted

Oslo

Areal, M2

200

Oppdragsgiver

Privat

År

2009 - 2010

Carl Kjeldsens vei 32 er tegnet av arkitektene Heiberg og Sandvik og oppført i 1957. Villaen er et eksempel på norsk senfunksjonalisme av høy kvalitet.

Ny planløsning er utarbeidet, hvor det er lagt vekt på mer åpenhet i oppholdssonene, samt mer effektive soverom og bad.

Med unntak av konstruktive betongskiver, er alle innvendige vegger revet. Store oppholdsrom er lagt mot sør – og dermed også mot adkomst. Det oppnås bedre dagslysforhold inne, samt en hyggeligere velkomst og henvendelse mot gate. Tak og alle yttervegger er tilleggsisolert, og alle vinduer skiftet. Interiøret er dominert av en aktiv fargebruk. Ferdigstilt 2010.