Sted

Verdal

Areal, M2

3300

Oppdragsgiver

Verdal kommune

År

2015 - 2017

Vinner av WAN-Awards: Wood in Architecture 2018"

- et funksjonelt signalbygg bygd i tre, som aktiviserer Verdal sentrum.

Det nye teaterhuset til Turnéteatret i Trøndelag skal være et identitetsskapende og funksjonelt teaterbygg for hele regionen. Teaterbygget i Verdal er en base for det omreisende teateret, og rommer administrasjon, verkstedfasiliteter for produksjon av kostymer og kulisser, og ikke minst teatersaler som brukes til både øvingsformål og framvisning av teater til publikum.

I teaterbygget er det utstrakt bruk av tre i både eksteriør og interiør. Teaterbygget skal gi trearkitekturen og den lokale byggeskikken et fremtidsrettet og representativt utrykk, og samtidig markere teateret som en tilgjengelig og viktig felleskapsfunksjon. I Norge (og ellers i verden) kommer lokal byggeskikk og lokale materialer ofte først og fremst til utrykk i småskala bygg, mens viktige fellesbygg og signalbygg i hovedsak bygges med internasjonale innflytelser. Innovativ bruk av tre som hovedmateriale, sammen med utnyttelse av lokal kunnskap i gjennomføringen, var derfor et viktig aspekt ved byggeprosjektet. Vi mener dette har gitt egenart til bygget og et identitetsskapende teater for hele regionen. Bygget framstår som moderne, men også med en tilknytning til lokale tradisjoner.

Teateret skal også bidra til å aktivisere en viktig del av Verdal sentrum som har vært preget av fraflytting av handel og nedgang i aktivitet. Johannes Minsaas plass, som teateret har sin hovedhenvendelse mot, var tidligere et sentralt plassrom på Verdalsøra, men har i den senere tid mistet mye av sin status. Teateret skal bidra til at Johannes Minsaas plass igjen blir et sosialt og kulturelt møtepunkt i Verdal.

Effektive planløsninger og funksjonelle teater- og verkstedarealer er naturlige forutsetninger for bygget.

Situasjon / tomt

Teateret er plassert på en tydelig definert og avgrenset tomt i Verdal sentrum. Tomte- og eiendomssituasjonen har gitt tydelige føringer for planløsning og utforming av bygget.

Tomten henvender seg i vest mot Johannes Minsaas plass. Det nye teatret skal revitalisere dette tidligere viktige møtestedet i Verdal og skape et mer attraktivt byrom. Teateret aktiviserer og rammer inn plassen med en åpen og innholdsrik fasade. Kunstverket «supernova» som er integrert i fasaden er både bevegelig og varierende lyssatt for å gi liv til både teaterfasaden og plassen.

Det høye rødmalte scenetårnet eksponerer bygningen fra langt hold, og skaper sammenheng og slektskap med de inntil 40 meter høye industri- og silobygningene sør for teatertomta. På scenetårnets fasade mot jernbanen er det tilrettelagt for at det kan henges teaterplakater i stort format eller monteres LED-skjerm som annonserer teaterets aktiviteter mot jernbanen og stasjonen.

Fasader

Innherreds langt over 1000-årige tradisjoner innenfor byggeskikk og håndverk har vært en viktig inspirasjonskilde i utformingen av fasadene. Fra langhus med rike tredekorasjoner, til mønstre og border i vevde tekstiler.

Fasadekledningen er utført i brent treverk. Den brente kledningen er utført dels på byggeplass, dels ved Rennebu sag. Brent trekledning får en naturlig beskyttelse mot soppvekst, og har i Norge tradisjonelt vært benyttet til gjerdestolper og i pæler til kaianlegg. Den brente kledningen får en detaljrikdom på nært hold og små nyanseforskjeller i farge og valør på langt hold som gjør den godt egnet til de store veggflatene som et teaterbygg har.

Scenetårnet er oppført med trekledning med en spesialutviklet malingsbehandling, som skal gi en fargesterk og klar rødfarge, også over tid.

Horisontale trebord i en robust dimensjon deler opp både den brente og den malte fasaden i horisontale border. Det gjør at det ikke er behov for skjøting av kledningsbord innenfor de ulike seksjonene. Det er benyttet ulike dimensjoner på den vertikale kledningen i de ulike seksjonene av fasaden.

Mot Johannes Minsaas plass er det en større glassfasade som eksponerer foajeen og den buede treveggen i foajeen ut mot plassen.

Teaterets materialvalg er inspirert av lokale tradisjoner og lokal fagkompetanse er utnyttet i flere av byggets viktige elementer, som for eksempel detaljeringer i foajéen og fasaden. Farger både ute og inne er holdt i teatrets tradisjonelle fargepalett rødt, «gull» og svart.

Planløsning og interiør

Hele teaterbygningens grunnplan er i utgangspunktet organisert rundt et kompakt produksjonsnav, bestående av verksteder og monteringshall. Hovedscene, blackbox, verksteder, lager og varemottak knyttes funksjonelt sammen av monteringshallen, slik at behovet for plasskrevende transportkorridorer i produksjonsområdene bortfaller.

Teateret har to teatersaler: Hovedscenen har et fast amfi med plass til 300 publikummere, mens blackboxen er mindre og har en fleksibel plassering av scene og inntil 240 publikumsplasser.

Foajeen er foruten salene det viktigste publikumsrommet i teateret. Rommet domineres av en buet «kubbevegg», det vil si en trevegg hvor tverrsnittet (årringene) av treet er eksponert i stedet for langsnittet. Kubbeveggen gir detaljrikdom på nært hold samtidig som det gir en enhetlig og ryddig flate på avstand, og gir foajeen en lys, lun og gylden fargetone som en kontrast til teatersalene.

Det bevegelige og lysende kunstverket i foajeen er utarbeidet av Gilles Berger. Det er lagt vekt på å integrere kunstverket i arkitekturen, men også samtidig gi rom, både fysisk og konseptuelt, til at kunstverket får lov til å utrykke seg ekspressivt ut mot Johannes Minsaas plass. Ved hjelp av et synlig, dominerende og bevegelig kunstverk skal teaterets rolle eksponeres ut mot plassen.

Publikumsgarderoben har dobbel funksjon som garderobe og som forbindelseskorridor til blackboxen fra foajeen. Perforerte finerplater i tre og bølgede metallplater er benyttet som materialer i garderoben. Både dagslys og kunstig belysning er lagt bak de perforerte platene og gir garderoben en egen stemning og karakter.

Administrasjon og skuespillergarderober er lokalisert i 2. etasje, og er knyttet sammen med grunnplanet med en trapp konstruert i trefinér og limtre. De ulike etasjehøydene som teaterfunksjonene medfører, gir trappa ulike lengder på trappeløpene som er utnyttet til å gi trappa en skulpturell og sammensatt form.

Prosjektorganisering

Prosjektet ble tildelt Pir II gjennom en pris og designkonkurranse som Pir II vant sammen med Grande Entreprenør AS fra Verdal. Pir II har vært engasjert som både arkitekt og interiørarkitekt i prosjektet. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise.

Miljøinfo

Utstrakt bruk av tre i interiør og fasader er det viktige miljøtiltaket for bygget. Tre gir et vesentlig lavere karbonfotavtrykk enn de fleste andre materialer. Bygget demonstrerer og utforsker en utstrakt bruk av tre som materiale for en kategori bygg der tre sjeldent benyttes.