Sted

Verdal

Areal, M2

3300

Oppdragsgiver

Verdal kommune

År

2015 - 2017

Nord-Trøndelag Teater er en viktig tradisjonsbærer, for både Verdal og regionen. Denne viktige kulturinstitusjonen skal derfor få et markant bygg som stolt annonserer teaterets virksomhet.

Teateret skal bygges i forbindelsen mellom Johannes Minsaas plass og jernbaneundergangen ved svingen i Sørgata. Johannes Minsaas plass er fra før et sosialt og kulturelt møtepunkt i Verdal. Det nye teatret vil forsterke plassens betydning og skape et mer attraktivt byrom, både ved å aktivisere det sørøstre hjørnet og samtidig gi plassen en vakker fasade.

Det nye teateret blir et kompakt og fleksibelt bygg, med moderne fasiliteter for teaterproduksjon og kulturformidling. På tross av et sammensatt rom- og funksjonsprogram har teaterbygningen en enkel volumoppbygging. Det høye scenetårnet eksponerer bygningen fra langt hold, og skaper sammenheng og slektskap med de 20-40 meter høye industri- og silobygningene lenger sør langs stasjonsområdet. Resten av bygningen er lavere, og føyer seg inn i det nære bygningsmiljøet rundt J. Minsaas plass og langs Sørgata. En del av byggets oppgave blir å fylle igjen et hull i eksisterende kvartalsstruktur, og inngå helhetlig i byens øvrige bebyggelse.

Det nye teaterets material- og farger er inspirert av lokale tradisjoner. Lokal fagkompetanse utnyttes i flere av byggets viktige elementer, som for eksempel detaljeringer i foajéen og fasaden.