Sted

Trondheim

Areal, M2

8700

Oppdragsgiver

NINA

År

2008 - 2013

NINA som organisasjon

NINA (Norsk institutt for naturforskning) er en organisasjon med mange forskjellige arbeidsoppgaver. De ansatte jobber både med "grovt" feltarbeid og "fint" kontorarbeid. Derfor er NINA-bygget i prinsippet delt i to: Det er en treblokk av kontorer som står på en betongbase av labarealer og lagerfunksjoner. I mellom finner man resepsjon, administrasjon og kantine.

Byggets hovedstruktur og situasjon

Bygget ligger på enden av Gløshaugenplatået. Det blir dermed det bygde bindeleddet mellom institusjonsstrukturen i nord/øst og den omkringliggende boligbebyggelsen i vest. Derfor har også bygget fått en mykere og mer variert utforming mot vest. Dette har også med klimatiske tilpasninger og utnyttelse av de bygningsmessige sprangene til utvendig solskjerming. Vinduene er plassert langt inne i veggene, samtidig som de er supplert med utvendige skjermer. Derfor blir det ikke nødvendig med persienner over alt. Dette medfører at dagslysforholdene i kontorarealene blir veldig gode, samtidig som man reduserer kjølebehovet.

De store sprangene i sør- og vestfasaden har vi døpt "spjonger". Disse er med på å skape variasjon i fasaden, samtidig som de gir rom for balkonger og halvklimatiserte rom. Dette er uprogrammerte rom som har et fleksibelt bruksområde. Her kan de ansatte bruke rommene etter behov, enten til telefonsamtaler, kaffepauser eller små arbeidsmøter. Vår intensjon var at dette skulle være med på å generere uformell aktivitet og møte mellom de ansatte. Nå etter innflytting er det veldig hyggelig å se at disse rommene fungerer etter intensjonen.

Konstruksjon og materialbruk

Materialbruken i bygget er tenkt å skulle gjenspeile NINAs forskningsområde. Det er utstrakt bruk av ubehandlete naturmaterialer som over tid vil få en naturlig og vakker patina. Betong, tre (Kebony) og kobber dominerer det utvendige uttrykket. I sokkelen har en "bresprekk" delt bygget i to. Denne sprekken binder hovedinngang i 1.etg og inngang i sokkel sammen. I dette åpne arealet er det lagt et møtesenter, med flere møterom og et større amfi.Innvendig har bygget bærende konstruksjoner av stål og betong, med dekker av massivtre. Det er ca. 5 000 elementer totalt. Disse dekkene har overliggende installasjonsgulv med tekniske føringer for strøm og data. Dette sikrer god fleksibilitet med lette systemvegger oppå datagulvet. Massivtreet er ubehandlet og har eksponert underside. På innsiden av ytterveggene er det montert akustisk spaltepanel av hvitlasert gran. Dette gir lune kontorlokaler med god akustikk. På gulvet i kontorarealene er det teppefliser av kashmir geitehår. Ved hovedinngang og i kantine er det lagt gulv av magnesitt. Dette er et mineral som males til en form for påstøp som er veldig slitesterk, samtidig som den har en naturlig patinering.

Ant. etasjer: 6 etasjer (inkl. kjeller)

Ant. ansatte: 250 ansatte (pr. 2014, inkl. arbeidsplasser i kontor, lab, kjøkken mv.)

Passivhusstandard: 70 kWh/m 2 år

  • WAN AWARDS 2013 Wood in Architecture Winner