Sted

Åfjord

Areal, M2

1850

Oppdragsgiver

Åfjord sparebank

År

2013 - 2015

Bygget er både tilbygg til og rehabilitering av den gamle Åfjord Sparebank.

Pir II vant konkurransen ved å foreslå tilbygg på begge sider av eksisterende sparebank. Hovedgrepet er å åpne bygget mot torget og den gjennomgående fylkesveien i vest. Den store glassfasaden er åpen mot foaje og felles spiserom.

Prosjektet er arealeffektivt og har hatt fokus på passive miljøtiltak. Termisk masse i betongdekker er eksponert, og systemhimlinger av perforert metall bidrar til en bedre utnyttelse av den termiske massen i dekkene.

I stedet for persienner har bygget fast utvendig solskjerming som består av en kombinasjon av perforerte aluminiumsskjermer og en utlektet trefasade.

Foto: Pasi Alto