Sted

Oslo

Areal, M2

1600

Oppdragsgiver

Meteorologisk institutt

År

2008 - 2011

Bygget er et pionerbygg i bruk av klimagassregnskap og et av de første byggene som ferdigstilles som en del av Ecobox' miljøprosjekt FutureBuilt Oslo - Drammen. Pir II ble valgt som arkitekt for prosjektet etter anbudskonkurranse og forhandlingsprosess basert på intervju. I innledende faser av arbeidet ble det sett på forskjellige mulige plasseringer og utforminger av nybygget på Meteorologisk Institutts tomt på Blindern. Kontakten og samspillet mellom Meteorologisk Institutts eksisterende hovedbygning fra 1937 (byantikvarens gule lister) har vært en viktig faktor i prosjekteringen av det nye bygget som ligger frittliggende, men med nær kontakt til det eksisterende hovedbygget. Brukermedvirkning og bruksanalyse var også en viktig del av innledende fase for å få fram et detaljert romprogram. Det har i prosjekteringen vært stort fokus på energibruk og bruk av miljøriktige løsninger og materialer. Bygget er et pionerbygg i bruk av klimagassregnskap. Byggets andre etasje, som inneholder kantine og møteroms fasiliteter, er passivhus, mens i den spesielle første etasjen, som består av to datahaller med tilhørende tekniske rom, ligger hovedfokuset på grønn IT.

Bygget ble nominert Statens byggeskikkspris 2012. Nominert til Oslo bys arkitekturpris 2012. Vinner av Narud-Stokke-Wiig/OAFs pris for miljøriktig arkitektur av ypperste klasse 2011

  • Nominert til Statens Byggeskikkpris 2012