Sted

Skien

Areal, M2

6270

Oppdragsgiver

Skien Kommune

År

2004 - 2007

Landskap som premissgiver for et bygg som ligger delvis under bakken og inngår som en del av terrenget.

4-parallell skole for 360 elever og 60 ansatte som ligger nord i Skien sentrum. Tomta ligger i et åkerlandskap på grensen mellom by og land. Bygninger og utomhusanlegg er en sammenvevd struktur med kulturlandskapets linjer og strukturer som referanse. Skoleanlegget er ordnet i "bånd" som beveger seg over og under det bølgende landskapet og bidrar til at skillet mellom vegetasjon og bygning viskes ut.

Uteområder og landskap: Vegetasjonen er ment å bygge opp under ideen om skolens beliggenhet i en grensesone, mellom jordbruksarealene og byen Skien. I øst, mot jordbrukslandet, er vegetasjonen plantet i felt som ikke er like opparbeidet som på vestsiden av skolen. I hvert plantefelt er det plantet kun én sort. Dyrkningsfeltene får dermed veldig forskjellige og tydelige uttrykk. Plantenes ulike vekststart på våren, ulike bladfarge og blomstring på sommeren, ulike høstfarger og bladfall og sist men ikke minst ulike grenfarger og former om vinteren, skaper en variert opplevelse gjennom hele året. Variasjon i høyde og tetthet er med på å skape mange ulike rom og opplevelser i landskapet rundt skolen. Vestsiden henvender seg i større grad mot byen, og her er hovedoppholdsplassene for elevene. Vegetasjonen mot vest skjermer også mot nabobebyggelsen.

Skolen er et fyrtårn-prosjekt for:

  • pedagogisk organisering
  • implementering av IKT i undervisning
  • effektiv ressursutnyttelse og miljøvennlig drift.

Pir II i samarbeid med Scape Architecture (Bordeaux). Landskapsarkitekt: Agraff AS. Interiørarkitekt: Pir II og Acinu AS

  • Skolen er den første i Norge med "passivhus-standard" som energiklassifisering.