Sted

Trondheim

Areal, M2

2700

Oppdragsgiver

Lund Østre AS

År

2011 - 2015

Intensjonen bak prosjektet er å tilby eneboliger med en god arkitektonisk utforming og særegen identitet til enn rimelig pris. Arkitekturen gir opplevelse av naboskap mellom boligene. Den tette strukturene skaper møteplasser mellom beboerne, men det er også planlagt inn private soner skjermet fra fellesskapet.

Alle husene har samme fotavtrykk på 11x6 meter og samme grunnform med saltak. Volumene er organisert i ulike retninger tilpasset tomtens utstrekning og utsyn fra tilstøtende boliger. Takvinkel og møneplassering varierer fra hus til hus og er tilpasset utsyn og sol/skygge-virkninger på uterom. Alle husene har individuelle planløsninger og dermed eget fasadeutrykk, det varieres også i fargebruk mellom husene.

Boligenes felles kvaliteter sammen med deres individuelle identitet gir et spennende og interessant boligområde. Romlige og estetiske kvaliteter skaper både en positiv eierskapsfølelse og fellesskap mellom beboerne.