Sted

Bærum

Areal, M2

52500

Oppdragsgiver

Bærum kommune

År

2016 - 2021

En utradisjonell gravplass i naturskjønne omgivelser sørvest på Fornebu.

Lilleøya er et velbrukt friluftsområde, og den ny gravplassen grenser til naturvernområder, naturreservater, en eksisterende marina og sjøflyhavn. Innad på tomten ivaretas den fredete dragehodeglansbille på åpen grunnlendt kalkmark og en huleik. Gravlunden er bygget langs den vernete slåttemarken. Vegetasjon i sirkler danner intime minnelunder og innbyr til en variert vandring for turgåere og besøkende. Flesteparten av den nyplantede vegetasjonen består av stedegne arter med lokal herkomst/frøkilde, de resterende prydplantene er valgt slik at de ikke utgjør spredningsrisiko for naturreservatene, men er til nytte for pollinerende insekter. Det er skapt myke overganger mellom kulturlandskapet og selve minnelunden. Det er lagt opp til ca 15.000 graver, driftsgård med kontor, klokketårn og kontemplasjonsrom. Oppdraget er utført i samarbeid med Agraff arkitektur, Cowi AS og kunstneren Edith Lundebrekke som har gjort en kunstnerisk bearbeiding av muren. Byggherre har vært Gravferdsetaten i Bærum kommune.