Sted

Trondheim

Areal, M2

1250

Oppdragsgiver

Bane NOR

År

2016 - 2019

Et attraktivt kollektivknutepunkt langs Nordlandsbanen som vektlegger sikkerhet, universell utforming, service og informasjon, og som tar høyde for framtidig trafikkvekst.

Plattformen er delt inn i 3 deler; sikkerhetssone, adkomstsone og servicesone i midten som blant annet inneholder den vertikale logistikken. Alle sonene er tydelig kommunisert både i form og overflate.

Hovedaterialene i trapp-og heishus er betong, glass, stål og tre, og de ulike elementene er koblet sammen med rene linjer og enkle detaljer. Innslaget av tre, både i møblering og fasader, gir stasjonsområdet et «varmere» uttrykk, som ellers er preget av harde overflater som betong og asfalt.

Oppdraget omfatter komplett universell utforming av brutilkobling, trapp-og heishus, visuelt miljø på plattform inkludert skilting, møblering, belysning samt taktil merking ledesystem og sikkerhetssoner. Arealet under veibrua er oppgradert som overdekning for reisende med jernbanen.