Sted

Oslo

Oppdragsgiver

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

År

2018 - Pågår

NY AKTIVITETSPARK OG FLERBRUKSHALL

Pir II har sammen med Multiconsult AS blitt engasjert av Oslo Kommune til å gjennomføre regulering og prosjektutvikling for en ny aktivitetspark og flerbrukshall på Løren i Oslo. Prosjektet er i et område som i dag forvandles fra et industriområde til et byområde. Fokuset i reguleringen og i forprosjektet er å etablere et utvendig og innvendig aktivitetstilbud året rundt samtidig som viktige strategiske bygrep ivaretas. Den Grønne ringen i Hovinbyen, og viktige gang- og sykkelforbindelser krysser tomten. Aktivitetsparken og aktivitetshallen er offentlig og for alle, men tilrettelegges spesielt for eldre barn og ungdom. Reguleringen er vedtatt og forprosjekt med KS2 er gjennomført. Nå jobber vi mot byggestart ultimo 2022.

Oppdragsgiver Oslobygg KF (Kultur- og idrettsbygg Oslo KF).