Sted

Oslo

Oppdragsgiver

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

År

2018 - Pågår

NY AKTIVITETSPARK OG FLERBRUKSHALL

Pir II har sammen med Multiconsult AS blitt engasjert av Oslo Kommune til å gjennomføre en regulering og et forprosjekt for en ny aktivitetspark og flerbrukshall på Løren i Oslo. Prosjektet er i et område som i dag forvandles fra et industri- til et boligområde. Fokuset i reguleringen og i forprosjektet er å etablere et utvendig og innvendig aktivitetstilbud året rundt samtidig som viktig bygrep ivaretas. Den Grønne ringen i Hovinbyen, og viktige gang- og sykkelforbindelser krysser tomten.