Sted

Midtbyen, Trondheim

Areal, M2

3400

Oppdragsgiver

Koteng Eiendom AS

År

2013 - 2018

EKSTERN OMTALE

Byggeskikksprisen 2020

Vinner av Trondheim kommunes byggeskikkspris 2020


Nybygget ved Peter Egges plass ligger i en kompleks, urban situasjon og er sammenbygd med eksisterende trehusbebyggelse i kvartalet.

Bygget reetablerer det historiske gateforløpet til Krambugata, en av Trondheims eldste gater og en av få som stammer middelalderbyen. Prosjektet omfatter også en opprusting og vitalisering av Peter Egges plass i Krambugatas sørlige ende.

Byggets hovedfunksjon er et kontorfelleskap for innovative start-up bedrifter. I løpet av byggeprosessen avdekkes også de sensasjonelle funnene av Klemenskirken, det første stedet Olav den Hellige ble gravlagt. Et visningsrom for funnene er integrert i bebyggelsen. Bygget huser i tillegg en kafe henvendt mot Peter Egges plass, og et stort konferanse-/eventrom.

Det var en viktig premiss i prosjektet at nybygget skulle bidra til å revitalisere den historiske trehusbebyggelsen i kvartalet. Nybygget og trehusbebyggelsen er sammenbygd og funksjonene i nybygget utnyttes til å øke attraktiviteten til arealene i den eksisterende bebyggelsen.

​Volum/situasjon

Bygget er gitt et byintegrert, ikonisk og moderne utrykk, i en kompleks, urban situasjon. Bygget forener en ansvarlighet for den historiske konteksten med et moderne formspråk. Selv som nybygg framstår bygget med en selvfølgelighet og tyngde som gjør at det føles som at det hører hjemme i bybildet.

Den mangekantede byngingen spiller videre på mangfoldet av takformer i den eksisterende bebyggelsen langs Krambugata og Peter Egges plass. Ved hjelp av enkle, men effektfulle geometriske grep skapes både en ikonisk bygning i seg selv, men også en form som kompletterer det eksisterende bygningsmiljøet.

Det ene hushjørnet mot Peter Egges plass har en skrå veggflate som gir fondveggen mot plassrommet et karakteristisk preg. Samtidig gjør grepet at bygningen ikke bryter silhuetten til den eksisterende trehusbebyggelsen sett fra Søndre gate.

Etasjehøyden er også tatt ned én etasje mot plassrommet, noe som både gir en god skala på fasaden mot plassrommet, gir rom til en attraktiv takterrasse i 5. etasje og bidrar til byggets generelle framtoning som en sammensatt geometrisk form.

​Materialbruk

Tegl som hovedmateriale har en materialkvalitet som enhetlig og samtidig med en naturlig variasjon. Dette er utnyttet til å understreke bygningsformen. Teglens naturlige og avdempede nyanseforskjeller gjør at bygget ikke framstår som mastodontisk, og glir inn som en naturlig del av bybildet.

Dette er i prosjketet både tradisjonell og innovativ bruk av tegl. Stor oppmerksomhet rundt detaljer og overganger, kombinert med et godt håndverksmessig arbeid gir bygningen et helhetsinntrykk.

I karnapper og rundt inngangspartier er det overflater i kobberlegeringer. Fordi kobber også har naturlige nyanseforksjeler i overflaten, spiller overflatene på lag med teglsteien samtdig som de blir kontrasterende elementer som skaper varisjon.

I 1. etasje er det store glassfelter kombinert med mindre trepanel felt, som gir bygget en åpenhet mot byen, og en fleksibilitet iforhold til framtidig bruk.

Et multifunksjonsbygg:​


Byggets hovedfunksjon er et kontorfelleskap for innovative start-up bedrifter, som er plassert fra 2. – 4. etasje.

Her er det fleksible planløsninger, og en røff og ærlig materialbruk.

I 5. etasje ligger møteromsavdeling og felles lounge, samt to takterrasser.

1. etasje består av utadrettede funksjoner: Kafeen ligger nærmest plassrommet og med en attraktiv solfasade for uteservering. Slik aktiviserer den plassrommet, samtidig som folk inviteres inn både til kafeen men også videre inn i bygget.

Visningsrommet ligger direkte forbundet med kafeen, men samtidig med mulighet for avskillelse ved spesielle anledninger. Lengst mot nord ligger eventrommet, som kan benyttes til alt fra konferanse, workshops, utstillinger og konsert. Eventrommet kan benyttes bådea av leietakerne på huset og av eksterne.

Det var en viktig grep for bygget at det skal stimuleres til mest mulig sambruk og synergier mellom kafe, visningsrom og eventrom. Dette er oppnådd selv om det er ulike brukerer og interresser knyttet til de ulike funksjonene, og resultatet gir gode synergier for alle parter.

Visningsrommet

Målet var at et besøk i utstillingen skal være en attraktiv og fascinerende opplevelse, både for de som bevisst oppsøker stedet og de som tilfeldigvis passerer forbi. Kirkens historie skulle selvsagt være hovedfortellingen, men visningsrommet skulle også formidle de sensasjonelle bygningsrestene fra vikingtiden, som tidfester Kaupangen til tidligere enn år 997.

Visningsrommet ligger sentralt i bygningens første etasje og omkranser det nedsenkede området som viser ruinen nøyaktig der den lå. Rommet er i utgangspunktet åpent mot kaféen og byens liv mot syd, men kan også lukkes helt ved hjelp av store skyvedører i glass. Dermed oppnår man en fleksibilitet i forhold til forskjellig type bruk av rommet. Det kan bli behov for slik lukking av rommet i forbindelse med omvisninger, konserter, gudstjenester og andre type arrangementer som krever en situasjon uten forstyrrelser.

Visningsrommet har et areal på ca. 160m2 inklusiv det nedsenkede området, rampe, heis og trapp. Det nedsenkede området som omkranser kirkeruinen og har et areal på ca. 110m2.

Høydeforskjellen mellom gulv oppe og nede er på ca. 2 meter. Det er etablert en bro over det nedsenkede området som gjør at besøkeren vil bevege seg rundt på tre sider før man går ned til selve kirkeruinen. Den fjerde siden er ut mot Krambugaten. Her kan publikum se ned i ruinen fra utsiden gjennom store glassflater. Det er en påstøp på gulvet som følger ruinen og dermed kirkens plan. Den samme planen markerer seg også i taket ved hjelp av en annen himling enn resten av utstillingsrommet. Denne spesialhimlingen inneholder en rigg som gjør at alt av tekniske systemer for lys og projiseringer kan plasseres helt fleksibelt innenfor dette området.

Utstillingen gir en illusjon av at man kommer til et arkeologisk utgravningsområde. Kirkens grunnmurer er klart lesbare, både inne i visningsrommet og ute fra gaten. Bordforskalingen i betongveggene, som i selve kjeller¬rommet er lagt horisontalt, illuderer på en enkel måte kulturlag og at man beveger seg nedover og bakover i Trondheims 1000-årige historie. Dette forsterker følelsen av at man står ovenfor et utgravningsfelt. Glassbroen er på sin måte med på å understreke at kirken ligger nede i dette utgravningsfeltet.

Opplevelsen av Klemenskirken er basert på en vandring på to plan. Det øverste ligger på nivå med inngangen til bygningen og er bygget rundt det nedsenkede området. Derfra kan man beveger seg ned til ruinen og kirken. Vandringen starter allerede ute i Krambugaten hvor publikum kan se ned på ruinen gjennom store vinduer.

På glassbroen som spenner fra syd til nord vil publikum gå på et gjennomsiktig gulv som "svever" over utgravningsfeltet. Her får man også se en audiovisuell presentasjon projisert på vestveggen bak broen. Her kan publikum oppleve utstillingen både ved å se utover utgravningsfeltet, ned gjennom glassgulvet samt en audiovisuell formidling på vegg.

Mens utstillingen oppe er basert på å få en oversikt over ruinen og å skaffe seg bakgrunnsinformasjon, vil det å komme ned til ruinen være opplevelsesbasert. Her skal besøkeren oppleve å bevege seg tusen år tilbake i tid, komme ned i et arkeologisk utgravningsfelt og ikke minst inn i kirkeruinen med alteret hvor Olav den hellige lå. Opplevelsen forsterkes ved hjelp av lydbilder og projiseringer på vegg. Gjenstander som er funnet i forbindelse med utgravingen stilles ut i montre sammen med ruinen.

I den vestre enden av utgravningsfeltet kommer man til et annet funn, enda lenger ned i utgravingen og enda lenger tilbake i tid, nemlig de tidligste spor etter Kaupangen. Dette presenteres i en "brønn" med glass over som også fungerer som et gulv i utstillingen.

Materialpaletten består i hovedsak av klart glass, slipt betong, bordforskalt betong og sortlakket stål. Dette er gjennomført både i utformingen av utstillingsrommet og utformingen av alle de spesialdesignede utstillingselementene som montre, skilt, stativer, sokler og møbler mm.

Visningsrommet er prosjektert i samarbeid med Key arkitekter og Riksantikvaren.