Sted

Trondheim

Areal, M2

14000

Oppdragsgiver

KLP Eiendom AS

År

2006 - Pågår

Pir II ble valgt som arkitekt for prosjektet etter anbudskonkurranse. Ny bygningsmasse skulle utvikles som kombinasjonsbygg med tilrettelegging av forretningsareal med behov for synlighet og profilering. Forretningsarealet skulle samtidig være konkurransedyktige lokaler med høy fleksibilitet.

Forretningslokalene er plassert i første etasje, mens det fra plan to er kontorlokaler til utleie.