Sted

Holmestrand

Areal, M2

69

Oppdragsgiver

Privat

År

2018 - Pågår

Killingholmen er en øy utenfor Holmestrand uten fastlandsforbindelse, og uten kjøreveier.

Hytta er plassert slik at den har en lav profil i terrenget, og det er brukt stedegne masser til terrengbearbeiding. Eksisterende jordlag ble lagret i byggeperioden for raskt å kunne etablere ny vegetasjon med riktig frøbank.

Hytta ligger høyt på øya, så materialbruken og bygget er formgitt med tanke på effektiv materialbruk, prekuttede elementer, og kortreiste materialer. Prosjektet er også tilpasset selvbyggeri, med enkle forståelige detaljer.

BTA 46 kvm - BRA oppvarmet 69 kvm