Sted

Oslo

Areal, M2

300

Oppdragsgiver

Bymiljøetaten i Oslo

År

2018 - Pågår

Huk er et mye brukt friområde på Bygdøy i Bydel Frogner. Det er et av de mest besøkte badestedene i Oslo, men benyttes også som tur- og rekreasjonsområde de resterende årstidene. På oppdrag fra Bymiljøetaten har Pir II tegnet et nytt servicebygg som rommer publikumstoaletter, serveringsarealer/kiosk og garderober for livreddere.

Servicebygget ligger bak en vernet kolle, mellom eksisterende trær som gir skjerming mot vind og sjø. Berggrunn og jordsmonn gir opphav til en rekke arter av stor botanisk verdi, og verdifulle naturtyper innenfor få meter fra planområdet. Utearelene vil være fleksible, med presise betongdekker som står i kontrast til det naturskapte landskapet. Uteareal og møblering tilpasser seg eksisterende landskapsformer og trær, slik at eksisterende trær og topografi bevares i mest mulig grad, og hindrer uønsket ferdsel på kollen. Servicebygget med sine uteområder skal bidra til økt trygghet for besøkende gjennom hele året. Alle fasiliteter skal ha adkomst som er universelt utformet.

Bygging påbegynt september 2020.