Sted

Oslo

Areal, M2

720

Oppdragsgiver

Bane NOR

År

2018 - 2020

I forbindelse med oppgradering av jernbanenettet i Osloregionen er det behov for et nytt brann- og redningstog som skal stå i beredskap på sporområdet til Oslo S.

For å sikre beredskap og beskytte toget er det etablert et tak på 90m x 8m. Søyler og avstivninger er utført i galvanisert stål, mens selve takverket er utført i treverk. Taktekkingen og er utført i gjennomskinnelige akrylplater lagt som takstein i stort format. Den underliggende lektekonstruksjonen sørger for rett kurvatur og overlapp på platene.

Platene er utført i ulike sjatteringer av grått, blått og gult, og gir et skiftende uttrykk gjennom døgnet. Om dagen slippes lyset ned, og om kvelden slippes lyset ut og viser den bakenforliggende konstruksjonen.